Ενημέρωση του blog της ΣΤ’ τάξης για τη 2η συνάντηση της κινηματογραφικής ομάδας

Ενημερώσαμε το blog της ΣΤ’ τάξης με άρθρο με τίτλο “2η συνάντηση (26/10/2019) – ταινίες και κινηματογραφικοί όροι” όπου καταγράφεται τι είδαμε και τι συζητήσαμε στη συνάντηση αυτή.

Μαρία Ιωσηφίδου – υπεύθυνη της κινηματογραφικής ομάδας

Σχολιάστε