Τα μέλη της κινηματογραφικής ομάδας… και πάλι όλοι μαζί

Το Σάββατο 07/12 (ώρα 18.00-20:00) θα συναντηθούμε όλα τα μέλη της κινηματογραφικής ομάδας για να κάνουμε ανάγνωση του σεναρίου η συγγραφή του οποίου ολοκληρώθηκε από τη συγγραφική ομάδα.

Την Κυριακή δεν θα πραγματοποιηθεί συνάντηση.

Μαρία Ιωσηφίδου – υπεύθυνη της κινηματογραφικής ομάδας

Σχολιάστε