Ανακοίνωση – εγγραφή στο Δημοτικό

Δημοτικό Σχολείο Ποσειδωνίας

Πληρ. 2281042050 Ώρες 10.00-12.00 π.μ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι αιτήσεις εγγραφών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021 θα πραγματοποιηθούν από 15 έως 29 Μαΐου 2020.

Επισημαίνεται ότι τη σχολική χρονιά 2020-2021 στην Α ́ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2014 έως και 31-12-2014.

ΟΙ εγγραφές, με κατάθεση των δικαιολογητικών, θα  γίνονται:

1. Καθημερινά και από ώρα 10.00-12.00 στο γραφείο του Διευθυντή του Σχολείου ή

2. Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση mail@dim-poseidon.kyk.sch.gr με αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

  1. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς/κηδεμόνες, αλλά αναζητείται από το σχολείο μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΑΙΘ.
  2. Φωτοτυπία του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
  3. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή.
  4. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του/της μαθητή/τριας. (Λογαριασμός ΔΕΚΟ.)
  5. Αίτηση και υπεύθυνη δήλωση για εγγραφή στο Δημοτικό. Υπάρχει στο σχολείο, ή την βρίσκετε παρακάτω (στο τέλος του άρθρου).

*Για όσους επιθυμούν εγγραφή στο Ολοήμερο Τμήμα
Αίτηση εγγραφής στο Ολοήμερο. Υπάρχει στο σχολείο, ή την βρίσκετε παρακάτω (στο τέλος του άρθρου).

Από τη Διεύθυνση του σχολείου

Σχολιάστε