Ανακοίνωση – Πρόσληψη σχολικού τροχονόμου

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

1/9/2020

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ

  Σας ανακοινώνουμε ότι η Σχολική Επιτροπή Δήμου Σύρου εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 400/25-8-20 προκήρυξη για την πρόσληψη σχολικών τροχονόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου στο Δημοτικό Σχολείο Ποσειδωνίας.

  Η ανάθεση του έργου για τον νέο σχολικό τροχονόμο θα γίνει από 7/9/2020 έως τη λήξη του διδακτικού έτους 2020-2021.

  Στη θέση αυτή μπορεί να απασχοληθεί κάθε ενήλικο άτομο, άνω των 18 ετών, είτε εργάζεται είτε όχι. Αρκεί να μπορεί να ανταποκριθεί στο ωράριο και τις υποχρεώσεις του.

  Ο εθελοντής τροχονόμος δεν ασφαλίζεται σε κανέναν φορέα και αμείβεται από τη Σχολική Επιτροπή, με 176 ευρώ ανά μήνα.

Βασικό κριτήριο επιλογής ορίζεται η ευδόκιμη προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση (έντυπο θα χορηγείται από τη Δ/νση του κάθε σχολείου)
  2. Βιογραφικό σημείωμα
  3. Βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον Διευθυντή του Σχολείου
  4. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας
  5. Εκκαθαριστικό 2019
  6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  7. Πιστοποιητικό υγειονομικής επιτροπής Νοσοκομείου, για αναπηρία τέκνων.

Τα δικαιολογητικά θα παραληφθούν από τη Διεύθυνση του Σχολείου, από τις 1/9/2020 έως και 4/9/2020, ώρες εργασίας του Σχολείου ( 8.00- 13.00 ) και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την ίδια ημέρα μέσω του πίνακα ανακοινώσεων και του site του σχολείου.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τα μέτρα και τις ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, για την είσοδο στο σχολείο  η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την πρόσληψη σχολικών τροχονόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου σε Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης (έγγραφο της Σχολικής Επιτροπής της Α/θμιας Εκπαίδευσης)

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΟΠΑΝΗ

Σχολιάστε