Οδηγίες εγγραφής μαθητών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Σύμφωνα με εγκύκλιο (20/3/2020) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να μπορέσουν οι μαθητές να έχουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου (www.sch.gr), όπως η ηλεκτρονική αλληλογραφία, η τηλεκπαίδευση, τα ιστολόγια, οι κοινότητες αλλά και σε άλλες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι απαραίτητη η εγγραφή τους στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και η απόκτηση κωδικών. Η εγγραφή γίνεται από τον κηδεμόνα κάθε μαθητή/μαθήτριας μέσω της εφαρμογής εγγραφής που βρίσκεται στη διεύθυνση https://register.sch.gr/students/.

Οδηγίες για την εγγραφή, κυρίως των μαθητών της Α΄ τάξης, μπορείτε να δείτε στο έγγραφο: Οδηγίες για την εγγραφή μαθητή /τρίας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

Όποιος έχει ήδη τους κωδικούς από πέρυσι δεν χρειάζεται να αποκτήσει καινούριους (δεν χρειάζεται να κάνει εκ νέου εγγραφή).

Για τη διαδικασία εγγραφής επισημαίνουμε τα ακόλουθα σημεία:

·         Οι γονείς/κηδεμόνες  θα πρέπει  να ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης, ώστε να ολοκληρωθεί επιτυχώς η εγγραφή.

·         Κατά την εγγραφή  θα ζητηθεί ο Α.Μ. (αριθμός μητρώου) του/της μαθητή/τριας. Είναι αυτός που αναγράφεται στους Ελέγχους Προόδου των προηγούμενων ετών.

·         Οι γονείς/κηδεμόνες μαθητών/τριών  των Α’ και Β’ Τάξεων Δημοτικού Σχολείου που πιθανόν δεν γνωρίζουν τον ΑΜ του μαθητή μπορούν να επικοινωνούν με το σχολείο για να τον πληροφορηθούν.

·         Είναι αναγκαία η ορθή αναγραφή της διεύθυνσης e-mail του  και του αριθμού κινητού τηλεφώνου, ώστε να είναι εύκολη η ανάκτηση των στοιχείων μαθητικού λογαριασμού σε περίπτωση που αυτά ξεχαστούν.

·         Στο πεδίο «Τμήμα» αν υπάρχει μόνο ένα τμήμα, πρέπει να οριστεί ο αριθμός 1.

·         Όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή του/της μαθητή/τριας αποστέλλεται  μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείο (e-mail), στη διεύθυνση e-mail που δήλωσε ο γονέας/κηδεμόνας, με τα στοιχεία εγγραφής.

Οδηγίες για την εγγραφή μαθητή /τρίας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Σχολιάστε